Generellt om att montera träpanel

En träpanel förändrar rummets intryck beroende på hur den monteras. En liggande panel gör ett rum bredare medan en stående panel får rummet att upplevas högre. I taket ger en ljus panel rymd medan en mörk panel sänker takhöjden. En bröstpanel kan göra att rummet känns luftigt. Monteringssätten kan kombineras och ge stor variation.

Procenten som gör skillnad

Ett levande naturmaterial har många fördelar och uppskattas inte minst för dess härliga känsla. Men för att skapa en optimal upplevelse är det bra att känna till hur materialet bäst hanteras. Då blir fuktkvoten i träet viktig.

I en skandinavisk innemiljö torkar träet helt naturligt till cirka åtta procents fuktkvot. Om träet vid montering har en fuktkvot på traditionella 16 procent kommer panelelen att fortsätta torka efter montering i inomhusmiljö, med kupning och ökat mellanrum mellan brädorna som följd.

För att skapa en stabil och högkvalitativ bräda med minimal rörelse så säkerställer vi att panelen från Norrlands trä ligger på omkring åtta procent.

Ska panelen däremot monteras i ett rum med högre relativ luftfuktighet, såsom ett uterum kan det vara fördelaktigt att använda en panel med högre fuktkvot, vilket vi också erbjuder. I rum med hög och varierande luftfuktighet som uterum rekommenderar vi vitmålad kvistfri furupanel 12 procent, vitmålad granpanel 16 procent samt vitlaserad furupanel 12 och 16 procent.

 

Ytan spelar roll

Norrlands träs paneler finns i flera profiler och träytan putsas, hyvlas, finsågas eller borstas. Det är bekvämt med en behandlad panel från Norrlands trä eftersom den inte behöver efterbehandlas, och du slipper efterarbete som spackling och målning. Dessutom går byggprocessen snabbare. Du kan fortsätta med lister och belysning direkt.

En behandlad panel har målats med ett färgsystem som hämmar kvistgulning och bromsar träets åldring. Färgen är vattenbaserad och har glansvärde omkring 7. Det går att måla över färgen med vattenbaserad färg. Rådgör då med din färg- eller bygghandel.

Om du ska behandla panelen själv är det bäst att behandla före montering för att minska risken för att brädorna limmar fast i varandra, och ger upphov till ojämnt fördelade springor. Vid täckmålning behövs ett par lager kvistlack såsom shellack för att motverka kvistgulning. För att motverka fiberresning kan ytan därefter behöva slipas varsamt innan den målas med grund- och toppfärg. Färgen ska appliceras i tunna lager för bäst resultat. Om du har en panel med 12-16 % fuktkvot måste du vänta med att behandla panelen till dess den har torkat till ca 8 %. Annars kommer obehandlade springor att uppstå mellan brädorna.

 

Bra underlag för gott resultat

Om panelen ska monteras på spånskivor, plywood eller homogent trä går det i allmänhet att spika direkt i underlaget. Om underlaget är sviktande eller inte går att spika i såsom gips, betong eller lättbetong behövs en spikläkt av trä att fästa panelen i. Spikläkt behövs också om panelriktningen är densamma som reglarnas riktning eller om det krävs en luftspalt. Dimensionen på läkten bör vara minst 22×45 millimeter på ett fast och jämnt underlag. Är underlaget sviktande eller ojämnt krävs en läkt på minst 34×45 millimeter. Spikläkten monteras med cc 600 millimeter. Läkten fästs med spik eller skruv med plugg med maximalt cc 600 millimeter. Använd spik som går in 75 millimeter i lättbetong och slagspik som går in 50 millimeter i tegel. Om det inte går att spika i väggen fästs läkten med skruv och expanderande plugg, spikplugg eller slagspik som fäster i betongen med 10-15 millimeter. Om panelen monteras på reglar används vanlig trådspik som går in minst 30 millimeter. I fuktiga utrymmen används förzinkad trådspik.

Använd vattenpass för att kontrollera läktens riktning och lägg klossar emellan om det behövs för att få panelen att sitta stadigt. Om ytterväggskonstruktionen är dåligt isolerad eller om rummet har högre luftfuktighet än normalt (såsom badrum, tvättstuga och bastu) bör det finnas en ventilerad luftspalt bakom panelen.

 

Roligare med rätt verktyg

Enklaste sättet och med minst risk för skador på panelen är att montera den med en dyckertpistol. Använd dyckert med dimensionen 1,2×50 millimeter. Alternativt kan panelen spikas med hammare. Använd i så fall dorn för att undvika skador. Vid traditionell spikning behövs dyckert 2,0×50 för 15 millimeter tjock panel och 1,7 x 40 för 12 millimeter tjock panel. I badrum med hög luftfuktighet som badrum och uterum bör dyckerten vara varmförzinkad. Dyckert som inte är förzinkad smutsar lätt ner panelen, varför förzinkad dyckert är att föredra. Andra bra verktyg är måttstock, vattenpass, rätsnöre, klyvsåg, kapsåg, slagkloss, vinkelhake, skruvdragare och hålsåg.

 

Att montera panel

Fäst panelen i läkten genom att spika dyckerten på skrå på insidan av fjädern. Med spikning i fjädern får många profiler dold spikning, dock inte alla. Panelen får inte spikas i notsidan. Det kan underlätta om panelen fixeras med panelclips eller spikbleck. Mät rummet i början för att beräkna sista brädans bredd och få ett snyggt avslut. Använd rätsnöre och vattenpass för att kontrollera att panelen ligger rakt. Fördela skarvarna över hela ytan. Skarvarna på brädor som ligger bredvid varandra måste förskjutas med minst 600 millimeter, så att de inte hamnar mellan samma spikläkt. Varje bit panel måste vara minst 600 millimeter lång och fästa i minst två spikläkt. För bästa resultat rekommenderar vi att limma ändspontarna mot varan­dra med en liten limsträng på fjäderns undersida. Det gör att en eventuell krympning på brädans längd sker mot väggen istället för i skarvarna mellan brädorna. Övriga delar ska inte limmas. Panel utan ändspont ska alltid skarvas mitt över en regel och båda ändarna ska spikas fast mot underlaget. Genom att skarva panelen minskas spillet. Lämna 7-10 mm till fasta hinder såsom fönster och dörrar. Avsluta med att montera lister.

Om träpanel skall monteras både i taket och på väggen bör taket monteras först. Tänk på att takpanel i våtutrymmen bör vara ventilerad.

 

Att sköta om panel

Norrlands träs behandlade paneler är klara att användas och kräver ingen ytterligare behandling. De är tåliga på så sätt att de flesta fläckar kan torkas bort. Panelen kan dammsugas med mjuk borste och torkas med lätt fuktad trasa. För svårare fläckar finns särskilda rengöringsdukar i bygghandeln. En obehandlad panel är svårare att hålla ren. Dammsug den med mjuk borste.

Stäng