Montera panel i våtutrymmen - Norrlands trä

Montera panel i våtutrymmen

I ett våtutrymme kan det lämpa sig bättre med en granpanel eller en kvistfri panel med 12 eller 16 % fuktkvot. Det krävs att det finns en ventilerad luftspalt bakom panelen. Panelens nederkant ytbehandlas för att stå emot eventuell fukt.

Avståndet mellan golvet och panelens början måste vara minst 100 mm och panelen måste gå över golvmaterialet.

Vid inbyggnad av rör med avstängningsanordning är det nödvändigt att kranen även fortsättningsvis är åtkomlig. Bygg först en underkonstruktion av reglar. Täck med spontad panel och fäst den avtagbara luckan med magnetlås. Elektriska kontakter och strömbrytare kan flyttas ut till rätt läge i panelen genom att en förlängningsdosa monteras.

Vid ett badkar måste avståndet mellan panel och badkar vara minst 150 mm.

Om panelen monteras liggande ska fjädern vara uppåt. Använd en profil där vattnet kan rinna av på ett bra sätt.

Stäng