Montera furuparkett - Norrlands trä
Vardagsrum av Lotta Agaton och Norrlands trä

Montera furuparkett

Innan montering

Låt golven ligga 48 timmar i sin förpackning i 18-21°C. Packa upp paketen efter hand som läggning sker. I ett rum där furuparkett läggs ska det under montering och efteråt vara ett tempererat inomhusklimat där den relativa luftfuktigheten (RF) är mellan 30 och 60%. Permanenta skador i brädorna kan uppkomma om den relativa luftfuktigheten understiger 30%, använd i så fall tillfuktare för att säkerställa luftfuktigheten.

Att lägga furuparkett

Tänk på att underlaget måste vara plant. Det får skilja som mest två millimeter mellan högsta och lägsta punkten på två meters mätlängd, eller 1,2 millimeters skillnad vid 0,25 meters mätlängd. Förhöj­ningar eller fördjupningar som överstiger dessa värden måste jämnas ut för att uppnå ett gott slutresultat.

Lägg inte parkett på större ytor än 12 meter på bredden och 20 meter på längden. Lämna en rörelsefog på minst 1,5 millimeter, gärna upp till 12 millimeter, per breddmeter mot alla fasta före­mål. Använd distanskilar vid läggningen.

Lägg alltid en grålumpapp under furuparketten. Vid golvvärme och/eller betongplatta ska det alltid läggas en fuktspärr direkt på golvvärmen eller betongplattan. Använd en 0,2 millimeter tjock polyetenfolie som läggs med 200 millimeters överlappning och som tejpas över skarven.

Vid flytande läggning: lägg inte golvet under kök eller andra extremt tunga inredningar. Golvet måste kunna röra sig.

Läggning

1. Lägg första brädraden ca 8–10 millimeter från väggen (vid normal rumsstorlek) med fjädersidan (spåret) mot väggen. Sätt distansklotsar mellan vägg och bräda. Är väggen krokig, ritas väggkonturen på första brädraden (bild 7). Såga sedan brädorna så att de följer väggens ojämnheter. Tänk på att det, tekniskt och rent estetiskt, ser bättre ut om sista brädan är bredare än 50 millimeter. Mät därför upp rummets bredd för att försäkra att sista brädan blir bredare än 50 millimeter. Skulle så inte vara fallet så klyver man även startbrädan.

2. Vid varje rads avslutning vänder man brädan (som på bilden) så att notsidan med låslist ligger mot väggen och mäter av.

3. Den kapade brädan vändes sedan och läggs på plats med den avsågade kortsidan som avslutning.

4. Om man är tvungen att klyva mer än 35 millimeter på startraden eller på sista brädraden kan man inte använda fjädern i kortsidan. Då får man istället limma dessa (som på bilden). Använd gärna en tyngd medan limmet härdar.

5. Börja nästa rad med den kapade brädan. Lägg långsidan i läge samt skjut kortsidorna tätt tillsammans innan nedvinkling sker. Håll kortsidorna tätt ihop under hela nedvinklingsfasen. Ändskarvarna bör inte vara närmare varandra än 500 millimeter. Sätt distansklots på kortsidan.

6. Rad efter rad gör du på samma sätt. Viktigt är att de två första brädraderna ligger absolut rakt. Detta kontrollerar du med ett snöre.

7. Sista brädraden (även första vid behov) måste oftast klyvas på längden. Lägg den över näst sista brädan (se bilden), och rita av väggens kontur på brädraden. Därefter klyvs brädan efter märkningen. Tänk på att det måste finnas distans till vägg. (1,5 mm per breddmeter golv).

8. Om du inte kommer åt att vinkla in brädan under till exempel dörrfoder eller element så gör du som på bilden. Hyvla, med hjälp av en kniv eller stämjärn, bort låstappen på låslisten. Gör detta på både kortsidan och långsidan och limma på låslisten. Vinkla brädan som på bilden och dra den bakåt på plats.

9. Så här gör du för att ta isär brädorna. Börja från vänster, sitt på undergolvet (om möjligt), lyft brädraden och slå försiktigt vid sidan om långs­karven så att brädorna lossnar. Därefter delar man brädorna genom att hålla dem helt parallellt och sedan skjuta isär dem i kortsidorna. Håller man inte brädorna parallellt kan de skadas i kortsidan och vara svåra att få isär.

Stäng