Inreda med träpanel - Norrlands trä

Inreda med träpanel

En träpanel förändrar rummets intryck beroende på hur den monteras. En liggande panel gör ett rum bredare medan en stående panel får rummet att upplevas högre. I taket ger en ljus panel rymd medan en mörk panel sänker takhöjden. En bröstpanel kan göra att rummet känns luftigt. Monteringssätten kan kombineras och ge stor variation. Andra faktorer som påverkar rummets utseende är träets fuktkvot och träets ytbehandling.

Fuktkvoten avgör kvaliteten

Ett levande naturmaterial har många fördelar och uppskattas inte minst för dess härliga känsla. Men för att skapa en optimal upplevelse är det bra att känna till hur materialet bäst hanteras. Då blir fuktkvoten i träet viktig.

Högst kvalitet har en panel med 8 % fuktkvot. I en skandinavisk inomhusmiljö torkar nämligen träet helt naturligt till cirka åtta procents fuktkvot. En bräda som har 8 % fuktkvot innan montering blir stabil och får minimal rörelse. Traditionellt tillverkas träpanel med en fuktkvot på 16 procent. Med så hög fuktkvot kommer träet att fortsätta torka efter montering i skandinavisk inomhusmiljö, vilket visar sig genom att brädan kupas och mellanrummet mellan brädorna ökar.

Ska panelen däremot monteras i ett rum med varierande luftfuktighet kan det vara fördelaktigt att använda en panel med högre fuktkvot, vilket vi också erbjuder. I rum med varierande luftfuktighet som uterum eller våtrum rekommenderar vi vitmålad kvistfri furupanel 12 procent, vitmålad granpanel 16 procent samt vitlaserad furupanel 12 och 16 procent.

Ytan skapar känsla

Norrlands träs paneler finns i flera profiler och träytan putsas, hyvlas, finsågas eller borstas. Valet är ditt.

En behandlad panel har målats med ett beprövat färgsystem som hämmar kvistgulning och bromsar träets åldring. Färgen är vattenbaserad och matt med ett glansvärde omkring 7. Vi har målat trä i många år och känner oss trygga med att leverera en färg som håller. Det kan vara bra att känna till att när trä målas täckande så kan variationer som kvistar och sprickor kännas mer framträdande. Variationer är en del av naturmaterialet, och visar att det är äkta trä som använts.

Det är bekvämt med en behandlad panel från Norrlands trä eftersom den inte behöver efterbehandlas, och du slipper efterarbete som spackling och målning. Dessutom går byggprocessen snabbare. Du kan fortsätta med lister och belysning direkt.

Det går att måla över en behandlad panel med vattenbaserad färg. Rådgör då med din färg- eller bygghandel.

Om du önskar en obehandlad panel som du ska behandla själv är det bäst att behandla före montering för att minska risken för att brädorna limmar fast i varandra, och ger upphov till ojämnt fördelade springor. Vid täckmålning behövs ett par lager kvistlack såsom shellack för att motverka kvistgulning. För att motverka fiberresning kan ytan därefter behöva slipas varsamt innan den målas med grund- och toppfärg. Färgen ska appliceras i tunna lager för bäst resultat. Om du har en panel med 12-16 % fuktkvot bör du vänta med att behandla panelen till dess den har torkat till ca 8 %. Annars kommer obehandlade springor att uppstå mellan brädorna.

Om att välja bredd och tjocklek

Några av våra paneler tillverkas i fler bredder, det kan du läsa om under respektive produkt i vårt sortiment. Variera bredden eller välj den du tycker bäst om.

Paneler kan tillverkas i tunna dimensioner för att skapa billigare produkter. Vi tycker att 15 mm är den tjocklek som behövs för att skapa en stabil bräda som är enkel att montera. De allra flesta av våra paneler är därför 15 mm tjocka.

 

Stäng