Montering

Här hittar du monteringsinstruktioner och generella tips som kan vara bra för alla blivande träinredare att ta del av.

Panel


Montering av Norrlands trä interiörpanel i massivt trä.

En träpanel förändrar rummets intryck beroende på hur den monteras. En liggande panel gör ett rum bredare medan en stående panel får rummet att upplevas högre. I taket ger en ljus panel rymd medan en mörk panel sänker takhöjden. En bröstpanel kan göra att rummet känns luftigt. Monteringssätten kan kombineras och ge stor variation.

 

Procenten som gör skillnad

Ett levande naturmaterial har många fördelar och uppskattas inte minst för dess härliga känsla. Men för att skapa en optimal upplevelse är det bra att känna till hur materialet bäst hanteras. Då blir fuktkvoten i träet viktig.

I en skandinavisk innemiljö torkar träet helt naturligt till cirka åtta procents fuktkvot. Om träet vid montering har en fuktkvot på traditionella 16 procent kommer panelelen att fortsätta torka efter montering i inomhusmiljö, med kupning och ökat mellanrum mellan brädorna som följd.

För att skapa en stabil och högkvalitativ bräda med minimal rörelse så säkerställer vi att panelen från Norrlands trä ligger på omkring åtta procent.

Ska panelen däremot monteras i ett rum med högre relativ luftfuktighet, såsom ett uterum kan det vara fördelaktigt att använda en panel med högre fuktkvot, vilket vi också erbjuder. I rum med hög och varierande luftfuktighet som uterum rekommenderar vi vitmålad kvistfri furupanel 12 procent, vitmålad granpanel 16 procent samt vitlaserad furupanel 12 och 16 procent.

 

Ytan spelar roll

Norrlands träs paneler finns i flera profiler och träytan putsas, hyvlas, finsågas eller borstas. Det är bekvämt med en behandlad panel från Norrlands trä eftersom den inte behöver efterbehandlas, och du slipper efterarbete som spackling och målning. Dessutom går byggprocessen snabbare. Du kan fortsätta med lister och belysning direkt.

En behandlad panel har målats med ett färgsystem som hämmar kvistgulning. Färgen är vattenbaserad och har glansvärde omkring 8. Det går att måla över färgen med vattenbaserad färg. Rådgör då med din färg- eller bygghandel.

Om du ska behandla panelen själv är det bäst att behandla före montering för att minska risken för att brädorna limmar fast i varandra, och ger upphov till ojämnt fördelade springor. Vid täckmålning behövs ett par lager kvistlack såsom shellack för att motverka kvistgulning. För att motverka fiberresning kan ytan därefter behöva slipas varsamt innan den målas med grund- och toppfärg. Färgen ska appliceras i tunna lager för bäst resultat. Om du har en panel med 12-16 % fuktkvot måste du vänta med att behandla panelen till dess den har torkat till ca 8 %. Annars kommer obehandlade springor att uppstå mellan brädorna.

 

Bra underlag för gott resultat

Om panelen ska monteras på spånskivor, plywood eller homogent trä går det i allmänhet att spika direkt i underlaget. Om underlaget är sviktande eller inte går att spika i såsom gips, betong eller lättbetong behövs en spikläkt av trä att fästa panelen i. Spikläkt behövs också om panelriktningen är densamma som reglarnas riktning eller om det krävs en luftspalt. Dimensionen på läkten bör vara minst 22×45 millimeter på ett fast och jämnt underlag. Är underlaget sviktande eller ojämnt krävs en läkt på minst 34×45 millimeter. Spikläkten monteras med cc 600 millimeter. Läkten fästs med spik eller skruv med plugg med maximalt cc 600 millimeter. Använd spik som går in 75 millimeter i lättbetong och slagspik som går in 50 millimeter i tegel. Om det inte går att spika i väggen fästs läkten med skruv och expanderande plugg, spikplugg eller slagspik som fäster i betongen med 10-15 millimeter. Om panelen monteras på reglar används vanlig trådspik som går in minst 30 millimeter. I fuktiga utrymmen används förzinkad trådspik.

Använd vattenpass för att kontrollera läktens riktning och lägg klossar emellan om det behövs för att få panelen att sitta stadigt. Om ytterväggskonstruktionen är dåligt isolerad eller om rummet har högre luftfuktighet än normalt (såsom badrum, tvättstuga och bastu) bör det finnas en ventilerad luftspalt bakom panelen.

 

Roligare med rätt verktyg

Enklaste sättet och med minst risk för skador på panelen är att montera den med en dyckertpistol. Använd dyckert med dimensionen 1,2×50 millimeter. Alternativt kan panelen spikas med hammare. Använd i så fall dorn för att undvika skador. Vid traditionell spikning behövs dyckert 2,0×50 för 15 millimeter tjock panel och 1,7 x 40 för 12 millimeter tjock panel. I badrum med hög luftfuktighet som badrum och uterum bör dyckerten vara varmförzinkad. Dyckert som inte är förzinkad smutsar lätt ner panelen, varför förzinkad dyckert är att föredra. Andra bra verktyg är måttstock, vattenpass, rätsnöre, klyvsåg, kapsåg, slagkloss, vinkelhake, skruvdragare och hålsåg.

 

Att montera panel

Fäst panelen i läkten genom att spika dyckerten på skrå på insidan av fjädern. Med spikning i fjädern får många profiler dold spikning, dock inte alla. Panelen får inte spikas i notsidan. Det kan underlätta om panelen fixeras med panelclips eller spikbleck. Mät rummet i början för att beräkna sista brädans bredd och få ett snyggt avslut. Använd rätsnöre och vattenpass för att kontrollera att panelen ligger rakt. Fördela skarvarna över hela ytan. Skarvarna på brädor som ligger bredvid varandra måste förskjutas med minst 600 millimeter, så att de inte hamnar mellan samma spikläkt. Varje bit panel måste vara minst 600 millimeter lång och fästa i minst två spikläkt. För bästa resultat rekommenderar vi att limma ändspontarna mot varan­dra med en liten limsträng på fjäderns undersida. Det gör att en eventuell krympning på brädans längd sker mot väggen istället för i skarvarna mellan brädorna. Övriga delar ska inte limmas. Panel utan ändspont ska alltid skarvas mitt över en regel och båda ändarna ska spikas fast mot underlaget. Genom att skarva panelen minskas spillet. Lämna 7-10 mm till fasta hinder såsom fönster och dörrar. Avsluta med att montera lister.

Om träpanel skall monteras både i taket och på väggen bör taket monteras först. Tänk på att takpanel i våtutrymmen bör vara ventilerad.

 

Att sköta om panel

Norrlands träs behandlade paneler är klara att användas och kräver ingen ytterligare behandling. De är tåliga på så sätt att de flesta fläckar kan torkas bort. Panelen kan dammsugas med mjuk borste och torkas med lätt fuktad trasa. För svårare fläckar finns särskilda rengöringsdukar i bygghandeln. En obehandlad panel är svårare att hålla ren. Dammsug den med mjuk borste.

Panel på vägg


Liggande panel som monteras med spik monteras nerifrån och upp. Vid användande av panelclips eller spikbleck monteras liggande panel uppifrån och ner. En stående panel börjar man montera i ett utåtgående hörn om ett sådant finns. Om inte, monteras första brädan i ett inåtgående hörn.

 

Börja vid ett hörn och montera panelen från vänster till höger. Om du använder spikbleck ska notsidan vändas åt höger. Säkerställ emellanåt att brädorna är i lod med hjälp av vattenpass eller liknande verktyg. Om så önskas kan en hörnlist monteras.

 

Ett innerhörn med stående panel.

 

Ett innerhörn med liggande panel kan eventuellt förses med list.

 

Ta bort det gamla fodret kring dörrar och fönster. Sätt sedan upp en ram av reglar. När panelen är monterad kan den underliggande regeln täckas med en salningslist. Sedan kan det gamla fodret sättas tillbaka.

 

Lämna cirka 10 mm från panelens ände till golv och tak. Mellanrummen täcks sedan med sockel och taklist. Om baksidan av panelen ska vara ventilerad ska du däremot inte använda list och socklar. Då krävs det stor noggrannhet för att få snyggt avslut.

 

Lämna även ett utrymme om 10 mm mot angränsande vägg.

 

Illustrationer från Svenskt Trä – byggbeskrivningar.se

Panel i tak


Se till att du har ett bra underlag, och bedöm om underlaget behöver vara ventilerat. I ett befintligt tak av trä eller träskivor kan det gå att spika upp panelen direkt.

 

Om panelen ska monteras på reglar spikas den i varje regel (cc max 600 mm).

 

Om det finns ett befintligt tak som det inte går att spika i direkt, där panelriktningen är densamma som reglarnas eller där panelen ska vara ventilerad används spikläkt (cc max 600 mm).

 

Panel monterad med läkt på befintligt tak för att få den ventilerad.

 

Lämna 10 mm avstånd mot vägg. Avståndet täcks med taklist eller genom att väggpanelen monteras utan avstånd, dvs tätt mot taket.

 

Illustrationer från Svenskt Trä – byggbeskrivningar.se

Panel i våtutrymmen


I ett våtutrymme kan det lämpa sig bättre med en granpanel eller en kvistfri panel med 12 eller 16 % fuktkvot. Det krävs att det finns en ventilerad luftspalt bakom panelen. Panelens nederkant ytbehandlas för att stå emot eventuell fukt.

 

Avståndet mellan golvet och panelens början måste vara minst 100 mm och panelen måste gå över golvmaterialet.

 

Vid inbyggnad av rör med avstängningsanordning är det nödvändigt att kranen även fortsättningsvis är åtkomlig. Bygg först en underkonstruktion av reglar. Täck med spontad panel och fäst den avtagbara luckan med magnetlås. Elektriska kontakter och strömbrytare kan flyttas ut till rätt läge i panelen genom att en förlängningsdosa monteras.

 

Vid ett badkar måste avståndet mellan panel och badkar vara minst 150 mm.

 

Om panelen monteras liggande ska fjädern vara uppåt. Använd en profil där vattnet kan rinna av på ett bra sätt.

 

Illustrationer från Svenskt Trä – byggbeskrivningar.se

Golv


Montering av Norrlands träs furugolv

Ett furugolv är en varm och mjuk naturprodukt. Att låta fotsulorna möta skogen på morgonen är en oslagbar känsla. Våra furugolv kommer från svenska skogar.

Golvet ger en grundläggande känsla i rummet. Vilket golv du ska välja beror på underlag, utrymme och dina önskemål. Det är bra att tänka igenom olika faktorer före köp. Hur är golvet att gå på? Hur känsligt är det? Hur fungerar det med montering och underhåll? Vill du ha ett borstat golv i mer utsatta rum, som till exempel köket?

På betongplatta är furuparkett (även kallad furulamell) att föredra eftersom det är ett klickgolv som inte skruvas. Ett massivt golv som är minst 25 millimeter tjockt är självbärande och kan läggas direkt på reglar. Båda golven kan slipas men ett massivt golv tål fler slipningar.

 

Trägolv och golvvärme

Trägolv går bra att kombinera med golvvärme i de fall då du monterar ett massivt golv genom skruvning. Golvvärmen bör höjas stegvis så att rörelsen i träet blir lite i taget. Värmen på golvytan för furuparkett får inte överstiga 27 grader, vilket gäller även under mattor och möbler.

 

Procenten som gör skillnad

Ett levande naturmaterial har många fördelar och uppskattas inte minst för dess härliga känsla. För att skapa en optimal upplevelse är det bra att känna till hur materialet bäst hanteras och då blir fuktkvoten i träet viktig. I en skandinavisk innemiljö kommer träet helt naturligt att torka till cirka åtta procents fuktkvot. För att skapa en stabil och högkvalitativ bräda med minimal rörelse så säkerställer vi att golven från Norrlands trä ligger på just omkring åtta procent.

Det är viktigt att veta att det ändå kommer att förekomma viss rörelse i brädorna. Det beror på att den relativa luftfuktigheten varierar naturligt mellan årstiderna i vårt klimat. Luftfuktigheten är störst under sommaren och hösten, medan vinter och vår är torra perioder som gör träet torrt. Rörelsen sker främst tvärs längdriktningen vilket leder till att mindre springor kan uppstå mellan golvbrädorna.

 

Ytan på ditt golv spelar roll

Trägolven från Norrlands trä finns som putsade eller borstade varianter, behandlade eller obehandlade med infärgad eller klar behandling. Ett putsat golv är mjukt och skönt, medan ett borstat golv med framträdande struktur är tåligare. Ett behandlat golv från Norrlands trä har behandlats med både olja och lack för att få oljans djupgående skydd och lackens slitstyrka. Resultatet är ett trägolv med matt och skön yta. Ett behandlat golv kan med fördel efterbehandlas med Norrlands trä golvvård innan golvet används.

Om du ska lacka golvet själv är det bäst att behandla före läggning för att minska risken för att brädorna limmar fast i varandra och ger upphov till ojämnt fördelade springor. Tänk på att inte behandla fjädern eftersom det då kan bli svårt att få ihop golvet. Ett golv som ska oljas behandlas efter läggning. Behandlingen blir alltid bättre av flera och tunna lager istället för få tjocka.

Ett trägolv kan slipas om, och behöver då behandlas på nytt.

 

Roligare med rätt verktyg

Beroende på hur du väljer att lägga golvet krävs olika verktyg. Förslagsvis hammare, tumstock, stämjärn, vinkeljärn, vinkelhake, kofot, kapsåg, klyvsåg, skruvdragare, bits, trälim, slagkloss, distansklossar, kilar, skruv, limtving om flytande golv, vattenpass, brytbladskniv och penna.

 

Bra underlag för gott resultat

Underlag kan påverka valet av golv. Ett massivt golv går att få så tjockt att det är självbärande vilket innebär att det kan läggas på reglar, medan ett parkettgolv fungerar väl på betongplatta. Tänk alltid på att fuktspärr kan behövas.

 

Att lägga ett golv

Det är inte svårt att lägga ett golv men kräver visst handlag. Vi rekommenderar alltid att skruva fast ett massivt trägolv med golvträskruv. Ett massivt golv kan läggas på gjuten platta genom att limmas mot underlaget som kan vara betong eller spånskiva. Att limma mot fast underlag är krävande och vi rekommenderar att det görs av fackman. Limning och skruvning får aldrig kombineras.

 

Att sköta om furugolv

Regelbunden skötsel sker genom att dammsuga eller sopa golvet och sedan torka ytan med vatten och milt rengöringsmedel. Moppen ska vara väl urvriden före användning. Golvytan ska vara torr inom 1–2 minuter efter torkning. Ta bort fläckar av bär, fett och vin så snart du kan. Använd Norrlands trä golvvård för att skydda golvet och bygga upp slitstyrkan. Om det färdiga golvet behöver skyddstäckas får täta material inte användas. Trägolvet måste kunna ”andas”. Använd aldrig tejp direkt på golvets yta.

För furuparkett gäller att golvets yttemperatur aldrig får överstiga 27 grader Celsius. Det gäller även under mattor och möbler och är särskilt viktigt att tänka på vid golvvärme.

 

Undergolvskonstruktioner – Massivt furugolv

 

Betonggolv med ingjuten golvvärme

 

Golvvärme i nytt träbjälklag

 

Golvärme över träbjälklag

 

Montering på befintligt undergolv

 

Träbjälklag

 

 

 

Undergolvskonstruktioner – Furuparkett

 

Befintligt undergolv

 

Betonggolv med ingjuten golvvärme

 

Montering på betongplatta med träbaserat flytande undergolv

 

Massivt trägolv


Montera massivt golv med skruv

Kontrollera brädorna innan montering, eventuell reklamation måste alltid göras innan montering.

Dimensionen på skruv bör vara 3,9×30 mm för ett 15 mm tjockt golv som monteras på 12-16 mm golv­spånskiva på betongplatta. För ett 15 mm golv som monteras på annat träbaserat underlag används 41 mm skruv. För 20, 25 och 30 mm golv som monteras på 12-16 mm golvspånskiva används skruv som är 41 mm, och på annat träunderlag eller reglar krävs en skruv som är minst 57 mm lång.

 

1. Se till att underlaget är torrt och använd gärna en lång riktbräda och vattenpass för att se till att ytan är jämn. Använd fuktspärr enligt branschstandard. Genom att använda reglar som är lika nedtorkade som golvet samt grålumppapp minskas risken för stegljud. Kontrollera att dörrar som går inåt i rummet inte kommer att skrapa i det nya golvet. Justera i så fall detta med hyvel.

 

2. Första brädan läggs med notsidan mot vald vägg. Placera 5 millimeter tjocka avståndsklossar mellan vägg och bräda på både kortsida och långsida. Om väggen är ojämn så justeras det på första golvbrädan genom att en distanskloss och blyertspenna förs längs väggen. På så sätt ritas väggens utseende av på golvbrädan.

 

3. Mät sista brädan i första brädraden genom att lägga den bredvid den plats där den ska monteras och såga sedan anpassad längd.

 

4. Golvbrädorna skarvas genom att ändsponten limmas. Limma aldrig långsidor. Torka bort överflödigt lim direkt.

 

5. Använd gärna riktsnöre för att kontrollera att första brädraden blir rak.

 

6. Skruva första raden med golvbrädor så nära väggen att sockeln täcker skruvskallarna. Skruva sedan in på skrå i 45 graders vinkel i fjäderns innerkant. Avståndet mellan skruvarna bör vara ca 600 millimeter. För att minska golvknarr belastas brädan med tyngd när infästningen görs.

 

7. Brädan som blev kvar från första brädraden inleder nästa brädrad.

 

8. Slå ihop brädorna med en slagkloss. Slå aldrig direkt på golvbrädan.

 

9. Fördela skarvarna över hela golvet. Skarvarna på brädor som ligger bredvid varandra måste förskjutas med minst 600 millimeter, så att de inte hamnar mellan samma reglar.

 

10. Sista brädraden måste ofta klyvas på längden. Rita även här upp eventuella skevheter i väggen med hjälp av penna och distanskloss. Kofot eller kilar hjälper till att pressa sista golvbrädorna på plats.

 

11. Om det finns rör som ska genom golvet så bör hål borras som är ca 10 millimeter större än röret. Mät ut var hålet kommer att hamna, borra och såga sedan in på skrå mot hålet. Biten som sågats bort får limmas dit igen efter att brädan monterats.

 

Illustrationer från Svenskt Trä – byggbeskrivningar.se

Furuparkett


Att lägga furuparkett

Tänk på att underlaget måste vara plant. Det får skilja som mest två millimeter mellan högsta och lägsta punkten på två meters mätlängd, eller 1,2 millimeters skillnad vid 0,25 meters mätlängd. Förhöj­ningar eller fördjupningar som överstiger dessa värden måste jämnas ut för att uppnå ett gott slutresultat.

Lägg inte parkett på större ytor än 12 meter på bredden och 20 meter på längden. Lämna en rörelsefog på minst 1,5 millimeter, gärna upp till 12 millimeter, per breddmeter mot alla fasta före­mål. Använd distanskilar vid läggningen. Använd fingrarna för att trycka in den svarta fjädern på brädans kortända före läggning (den kan hamna snett under transporten).

Vid golvvärme: lägg alltid en fuktspärr direkt på golvvärmen. Använd en 0,2 millimeter tjock polyetenfolie som läggs med 200 millimeters överlappning och som tejpas över skarven.

Vid flytande läggning: lägg inte golvet under kök eller andra extremt tunga inredningar. Golvet måste kunna röra sig.

 

Läggning

 

1. Lägg första brädraden ca 8–10 millimeter från väggen (vid normal rumsstorlek) med fjädersidan (spåret) mot väggen. Sätt distansklotsar mellan vägg och bräda. Är väggen krokig, ritas väggkonturen på första brädraden (bild 7). Såga sedan brädorna så att de följer väggens ojämnheter. Tänk på att det, tekniskt och rent estetiskt, ser bättre ut om sista brädan är bredare än 50 millimeter. Mät därför upp rummets bredd för att försäkra att sista brädan blir bredare än 50 millimeter. Skulle så inte vara fallet så klyver man även startbrädan.

 

2. Vid varje rads avslutning vänder man brädan (som på bilden) så att notsidan med låslist ligger mot väggen och mäter av.

 

3. Den kapade brädan vändes sedan och läggs på plats med den avsågade kortsidan som avslutning.

 

4. Om man är tvungen att klyva mer än 35 millimeter på startraden eller på sista brädraden kan man inte använda fjädern i kortsidan. Då får man istället limma dessa (som på bilden). Använd gärna en tyngd medan limmet härdar.

 

5. Börja nästa rad med den kapade brädan. Lägg långsidan i läge samt skjut kortsidorna tätt tillsammans innan nedvinkling sker. Håll kortsidorna tätt ihop under hela nedvinklingsfasen. Ändskarvarna bör inte vara närmare varandra än 500 millimeter. Sätt distansklots på kortsidan.

 

6. Rad efter rad gör du på samma sätt. Viktigt är att de två första brädraderna ligger absolut rakt. Detta kontrollerar du med ett snöre.

 

7. Sista brädraden (även första vid behov) måste oftast klyvas på längden. Lägg den över näst sista brädan (se bilden), och rita av väggens kontur på brädraden. Därefter klyvs brädan efter märkningen. Tänk på att det måste finnas distans till vägg. (1,5 mm per breddmeter golv).

 

8. Om du inte kommer åt att vinkla in brädan under till exempel dörrfoder eller element så gör du som på bilden. Hyvla, med hjälp av en kniv eller stämjärn, bort låstappen på låslisten. Gör detta på både kortsidan och långsidan och limma på låslisten. Vinkla brädan som på bilden och dra den bakåt på plats.

 

9. Så här gör du för att ta isär brädorna. Börja från vänster, sitt på undergolvet (om möjligt), lyft brädraden och slå försiktigt vid sidan om långs­karven så att brädorna lossnar. Därefter delar man brädorna genom att hålla dem helt parallellt och sedan skjuta isär dem i kortsidorna. Håller man inte brädorna parallellt kan de skadas i kortsidan och vara svåra att få isär.

 

Stäng