Spåren av ett naturligt material som gör varje hem unikt - Norrlands trä

Spåren av ett naturligt material som gör varje hem unikt

I den norrländska skogen växer träden långsamt. Varje år får träden en ny årsring som har påverkats av trädets ålder, skador, samspel med andra träd, näring, vatten och ljus.

Tallen har tydliga årsringar; på våren bildas den ljusare veden och den mörkare veden under sensommaren. På våren bildas också ett nytt grenvarv och trädtoppen skjuter ett nytt skott, ett så kallat toppskott. När trädet är ungt bildas ungdomsveden i trädets centrum som med trädets åldrande blir kärnved. Hos tallen har kärnved en tydligt mörkare färg. Kärnved transporterar inte vatten utan fylls med harts och ämnen som skyddar trädet mot nedbrytande organismer och röta.

 

Trädets grenar strävar efter solljusets energi för att kunna genomföra den, för både trädet och klimatet, livsviktiga fotosyntesen. Grenarnas del i stammen kallas för kvistar, och kvistarnas utseende är en följd av grenarnas tillväxt och trädets växtplats. Trädet får grova och stora kvistar på en ljus och luftig växtplats medan små kvistar visar att trädet stått trångt.

Varje bräda bär på en historia

Årstiderna är tydliga i Norrland; långa mörka vintrar men också ljusa somrar. Kanske är sommaren varm, hösten stormig och våren blöt? Ibland blir toppskotten och grenar skadade av vilda djur, starka stormar eller tunga snömassor. Trädet kan också behöva skydda sig mot svampangrepp och vedlevande insekter. Sådana störningar under tillväxten kan leda till spänningar, sprickor, kådlåpor eller att reaktionsved bildas. Och allt det här påverkar trädet och slutligen träets utseende.

 

För att trä ska fungera som byggmaterial behöver det torkas till mellan 8 och 18 procents fuktkvot. När trä torkas blir årsringarna kortare, och träet krymper. Under den processen är det inte ovanligt att kvistarna spricker. I våra träpaneler och trägolv kan du se spår från trädets liv i skogen. Varje bräda har sitt egna unika utseende och historia. Trä skapar personliga och klimatsmarta hem, och lika länge som träden vuxit i skogen kan de fortsätta att leva i ditt hem.

Stäng