Inred med trä i ljusa skandinaviska toner - Norrlands trä

Inred med trä i ljusa skandinaviska toner

Kanske vi i Skandinavien gillar ljus inredning för att väga upp den mörka delen av året? En målad eller laserad träpanel som är färdigbehandlad ger träet ett skydd, och ytan blir enkel att hålla ren. Laserad panel låter både färg och struktur från träet skina igenom. Medans en målad panel täcker träets färg och låter strukturen finnas kvar. Vi målar panelen i två vanliga vita kulörer; samma vita färger som lister och dörrar ofta målas i.

Ett lugnt och rofyllt vardagsrum med mjuka kontraster

Här med vitmålade träpaneler på väggar och tak, och ett vitlaserat trägolv som tillsammans skapar ett behagligt rum att vistas i.

Trä tillsammans med ljusa toner

Få inredningsmaterial känns så jordnära och naturliga som trä. Med ett klarlackat golv blir träet påtagligt i hemmet. Trä fortsätter att rama in vardagsrummet med vitmålad träpanel på tak och vägg.

Inred med trä för ett lugnt arbetsrum

Ett minimalistiskt arbetsrum där det finns utrymme för kreativa idéer. Här har spårpanelen 4019 fått skapa karaktär tillsammans med ett massivt furugolv.

Svarta detaljer tillsammans med mjukt trä

En slätspont karaktäriseras av att brädorna går tätt mot varandra och skapar en slät yta med minimala springor. Det grå golvet är borstat och behandlat med en grå lasyr. När trä borstas tas den mjuka vårveden bort och golvet blir tåligare. Med mörka inredningsdetaljer skapas spännande kontraster mot de ljusa väggarna.

Stäng