Hållbar inredning - Norrlands trä

Vackert och hållbart

Hållbar inredning

HÅLLBARHET OCH MILJÖ är inga specialämnen för oss. De norrländska skogarna som omger oss är vår främsta råvara och att respektera miljön kommer naturligt. Vi använder matta vattenbaserade färger som uppfyller kraven som ställs på färg till barnleksaker genom EN 71-3.

Hållbart skogsbruk

Våra produkter tillverkas av FSC®-certifierat trä

FSC® är ett frivilligt internationellt certifieringssystem. Systemet ställer krav på att skogsbruken ska drivas ekonomiskt, socialt och biologiskt uthålligt. Ekonomisk uthållighet avser säkerställande av en långsiktig virkesproduktion med tillräckliga vinster för att hålla igång skogsbruk och skogsskötsel. Social uthållighet handlar om ursprungsbefolkningar, arbetarrättigheter och rekreationsfrågor. Biologisk uthållighet handlar om markens långsiktiga produktionsförmåga, samt att bevara naturliga ekologiska processer och den biologiska mångfalden. Vår licenskod är FSC- C001623.

tallfrö

Naturligt och förnyelsebart

Skonsamt mot planeten

Det är en nära-skog-upplevelse som skapar harmoni i din inomhusmiljö, samtidigt som det är skonsamt mot planeten. Att inreda med trä är att visa omtanke för nästa generation. I jämförelse med andra byggmaterial som tillverkas av ändliga resurser ger trä liten miljöpåverkan. Svenskt trä är ett förnyelsebart naturligt material och vid förädling används även biprodukterna som energi. Vi tar tillvara på spån och träbitar som blir över när vi klyver, sågar och hyvlar och tillverkar bränslepellets. Pelletsen säljer vi sedan lokalt och använder den även för att värma upp våra lokaler.

Vardagsrum designat av Lotta Agaton och Norrlands trä

Lagrar koldioxid

Ett klimatsmart byggmaterial

När träd växer tar de upp koldioxid genom fotosyntesen. Eftersom en växande skog binder kol är det en kolsänka; när träden växt färdigt tar de inte längre upp lika mycket koldioxid som en växande skog. Kolet fortsätter att lagras i de produkter som tillverkas av träet till dess att träet förbränns eller förmultnar. Trä kan ofta leva länge, i till exempel byggnader, och sedan återvinnas flera gånger innan det slutligen förbränns och kolet frigörs. Vid förbränningen skapas elkraft och värme som ersätter fossila bränslen. Energin i träet är lagrad solenergi som är helt klimatneutralt. Allt detta gör trä till ett riktigt klimatsmart byggmaterial.

Stäng