Ett naturligt val - Norrlands trä

LEVA MED NORRLANDS TRÄ

Ett naturligt val

ATT ANVÄNDA TRÄ till väggar, tak och golv i ditt hem är det mest naturliga du kan göra. Det är en nära skog-upplevelse som skapar harmoni i din inomhusmiljö, samtidigt som det är skonsamt mot planeten.

MATERIALET

Motsatsen till slit-och-släng

Att inreda med trä är att visa omtanke för nästa generation. I jämförelse med andra byggmaterial ger trä liten miljöpåverkan och när träet i framtiden byts ut återgår det till naturens kretslopp. Dessutom lagrar de växande träden koldioxid genom fotosyntesen. Det gör träet till ett riktigt klimatsmart byggmaterial.

Vardagsrum av Lotta Agaton och Norrlands trä

SKOG FRÅN NORRLAND

Råmaterial runt knuten

Vi tillverkar våra produkter av fina delar på upp emot hundra år gamla tallar och granar som vuxit långsamt i de norrländska skogarna. Såväl furu som gran är mjuka träslag som ingår i vårt kulturarv och lämpar sig extra bra för att tillverka tak, väggar och golv till inomhusmiljöer. Att träet växer och produceras i Sverige gör att vi har kontroll över produktionen och korta transportsträckor.

Bra för dig

Ett naturligt lugn i hemmet

Trä som vägg, tak och golv är bra för ditt inomhusklimat. Precis som övriga element – metall, vatten, eld och jord – så verkar trä lugnande på oss människor och vi upplever att trä i hemmet skapar harmoni. Dessutom kan träinredning skapa en mjuk akustik och bidra till att hålla luftfuktigheten på en behaglig nivå.

UNIK TORKNING

Träet känner hemmet

Trä är ett levande byggmaterial. Det känner av luftens fuktighet och temperaturen i ditt hem och strävar hela tiden efter att komma i jämvikt med omgivande klimat.

 

Luftfuktigheten i skandinaviska hem gör att träet med tiden får en fuktkvot på cirka 8 procent. Träpaneler för vägg och tak torkas av tradition till omkring 16 procent, men vi torkar de flesta av våra träpaneler och alla våra trägolv till just 8 procent. Det ger en minimal rörelse i träet i skandinaviska inomhusklimat. En åttaprocentig fuktkvot hittar man annars oftast i stabila trägolv och möbler.

Stäng